Αμέτρητες μελέτες έχουν δείξει, πως τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού, αναπτύσσουν συνήθειες και συμπεριφορές που θα τα ακολουθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό συμβαίνει γιατί το παιχνίδι είναι ουσιαστικά η απασχόληση των παιδιών στην οποία αφιερώνουν πολλή ενέργεια και προσπάθεια. Παρατηρώντας τα παιδιά μας σε κάθε φάση της ανάπτυξης που διανύουν, τους δίνουμε τα  κατάλληλα παιχνίδια και με αυτόν τον τρόπο, τα βοηθάμε  να εκφράσουν τις κλίσεις τα ταλέντα τους και να ανακαλύψουν αυτό που θα τα κάνει ευτυχισμένους ενήλικες. 

Werkzeug-Wand (OHNE WERKZEUGE)

Υπό ενημέρωση

64,50€